Navigatie
Met dank aan

Privacyverklaring St. Vrienden van de Naaldwijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG is sinds 2018 handhaafbaar.

Hoewel onze Stichting Vrienden van de Naaldwijk géén leden kent, maar wel passagiers tijdens een vaartocht waarvan wij dan de gegevens moeten hebben heeft de Stichting toch een privacyverklaring opgesteld.

Privacyverklaring:

De Stichting Vrienden van de Naaldwijk is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens worden verkregen op het moment van aanmelding wanneer een persoon zich aanmeld voor een vaartocht. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de Douane zodra wij op open zee varen, bijvoorbeeld een tocht van IJmuiden naar Rotterdam.

Persoonsgegevens die wij dan op onze passagierslijst verwerken zijn:

– Voorletters.

– Achternaam.

– Straat met huisnummer.

– Postcode.

– Woonplaats.

– Telefoonnummer.

– E-mailadres.

– Paspoort of ID-card nummer.

– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch.

– Fotomateriaal t.b.v. de website.

De Stichting bewaard uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen eb verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting.
Dat betekent dat u bij de secretaris een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens uit het computerbestand te verwijderen.

De Stichting Vrienden van de Naaldwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik.

Contact adressen van het bestuur vindt u op deze website op de pagina “CONTACT”.