Navigatie
Met dank aan

Klein stukje historie...

1 augustus 2006 was het zover, de handtekeningen waren gezet bij de notaris en oprichter Robert W.F. Verrijk verklaarde vol trots, dat hiermee zijn Stichting Vrienden van de Naaldwijk, afgekort VVDN, werkelijkheid was geworden.

Het eerste Stichtingsbestuur bestond uit de voorzitter: Robert W.F. Verrijk, secretaris: Lyda van Asselen en penningmeester: Kees Komin.

Tijdens de vergadering van donderdag 7 september werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld en de eerste stap was het uitbreiden van het bestuur met twee commissarissen. Een voor het opzetten van een “netwerk sponsoren” en een als vertegenwoordiger van St. Beheer in ons bestuur. Toetraden Rolf Harder als v.voorzitter en voor het sponsornetwerk en Peter Janssen namens St. Beheer.

Doel van de Stichting is geheel duidelijk: het in de vaart houden van de ex mijnenveger Hr. Ms. Naaldwijk M809 nu PW 809.

Dit doel willen wij bereiken middels vaartochten, sponsoring, donaties en Pr activiteiten bij evenementen waar wij voor zijn uitgenodigd. Voorbeelden zijn de samenwerking met instanties zoals KNRM en AVOM om de reddingsbrigades van Bloemendaal en Zandvoort.

De centrale zetel is gevestigd aan de Laurens Reaellaan 26 – II, 2024 BG Haarlem. Tel: 023 – 525.36.71 of per mail:

secretariaat@vriendenvandenaaldwijk.nl